Vesti

Cirkularna ekonomija u mojoj opštini – CIRCLE

U okviru projekta “Cirkularna ekonomija u mojoj opštini – CIRCLE”, 25. novembra održano je predavanje i radionica na temu cirkularne ekonomije u vršačkoj srednjoj Hemijsko-medicinskoj školi.

Projekat “CIRCLE” sprovode članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država u Beogradu. Pored srednjih škola iz Vrbasa, u projektu „CIRCLE“ učestvuje i devet drugih srednjih škola škola iz Srbije (Sombor, Subotica, Novi Sad, Vrbas, Bečej, Ruski Krstur, Vrbas, Beograd, Šabac, Loznica).

Ovo je treći put da Departman gostuje u Vršcu: tema prve godine bila je reciklaža i ambalaža, dok su druge godine srednnoškolci saznali više o otpadu kao energentu. Najnovija radionica je osmišljena da informiše i edukuje srednjoškolsku populaciju o aktuelnoj temi cirkularne ekonomije i važnosti ovog koncepta u aktivnostima upravljanja komunalnim otpadom.

U sklopu radionice učenicima su izloženi osnovni koncepti cirkularne ekonomije i problematike upravljanja otpadom. Navedene aktivnosti su imale za cilj da učenicima pruže jasnu sliku o najaktuelnijim politikama za zaštitu životne sredine, kako na lokalnom, tako i na državnom i evropskom nivou.

U drugom delu radionice, učenici su dobili praktičan zadatak na kojem će zajednički raditi u narednom periodu. Rezultate svog rada će predstaviti u februaru 2020. godine u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, gde će kao i prethodne dve godine biti organizovane dvodnevne aktivnosti za sve predstavnike škola učesnica na projektu.

Ostale vesti