Kultura

Dejan Aleksić dobitnik ovogodišnje nagrade “Vasko Popa”

Ovogodišnja nagrada “Vasko Popa” pripala je Dejanu Aleksiću za knjigu pesama “Radno vreme raja” u izdanju Kulturnog centra Novog Sada.

To je odluka žirija u sastavu Radomir Andrić, Duško Novaković, Vladimir Gvozden, Slavomir Gvozdenović i Jovan Zivlak (predsednik).

Žiri je ocenio da je Aleksić napisao složenu pesničku knjigu, pokušavajući da u svom pevanju ujedini jezik kulturnih amblema, koji ima simbolističko – metaforičku vrednost i jezik pukih referencijalnih slika iz empirijskg iskustva života.

-Otuda su njegove pesme jedna vrsta interpretacije božanske povesti i njene ljudske patnje i prizora svakodnevice sa skoro trivijlnim situacijama u kojima se mit rajske utopije premešta sa nebeskih visina u zemaljski raj”, primetio je žiri.

U obrazloženju je konstatovano i da Aleksić uspeva da u svojoj poeziji na smiren način očuva mogućnost čuda i čuđenja, ali u ključu otklona od neposredne, naivne fascinacije.

Zbirku “Radno vreme raja” karakteriše, prema rečima članova žirija, trijadna struktura koja potvrđuje Aleksićevu pesničku veštinu kroz raznolikost u izrazu: od pesama kratkog stiha sa jasnom poentom i duhovno-ironičnim osenčenjima, preko duže narativne poeme “Verujem” što afirmiše moć onog sada, sve do pesama dužeg stiha.

-Iako je knjiga složena kako u formalnom tako i u tematskom smislu, reklo bi se da se, kad je o potonjem reč, izdvaja stara pesnička tema – usamljenost. Ona ovde zadobija egzistencijalne i kognitivne dimenzije koja natkriljuje smiren izraz i sklad između reči i smisla. Pesnički subjekt veruje da svaki oblutak ‘krije u sebi po jednu reč’, tako je raj ovozemaljsko spasenje u traganju za zaboravljenim, slućenim, ali najčešće neizrečenim rečima”, navedeno je u obrazloženju.

Aleksić spada, naglasio je žiri, među malobrojne pesnike koji su uspeli da se vinu do životne imanencije koja deluje onostrano i daleko iako je ona najviše naša, ovdašnja, bliska i sasvim ljudska.

Žiri je razmatrao 80 naslova objavljenih tokom 2018, koji su poslati na konkurs ili su predloženi od strane članova žirija i konstatovao da je produkcija raznovrsna i da u velikoj meri izražava snažne doprinose zastupanju modernog duha u poeziji.

Iako bez posebne pažnje savremene kulture i društva, poezija opstaje kao snažan izraz i doprinos bitnim razgovorima sa društvom, kulturom, istorijom i čovekom uopšte, konstatovao je žiri.

Nagradu “Vasko Popa”, od 1995. u Vršcu dodeljuje Agencija Đorđević, darodavci novčanog iznosa su Grad Vršac i “Senzal kapital” vlasnika Radeta Rakočevića, a sastoji se od povelje s Popinim likom, rad akademskog slikara Milana Blanuše, i novčanog iznosa.

Cilj nagrade je da afirmiše savremenu srpsku poeziju, uvažavajući doprinose Vaska Pope i njegovo neprocenjivo služenje modernoj pesničkoj reči.

Ostale vesti