Vesti

Grad Vršac poboljšava energetsku efikasnost

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) organizovali su u Školskom centru Nikola Tesla obuku o prikupljanju podataka za ISEM bazu (Informacioni sistemi za energetski menadžment).

Na obuci su bili predstavnici javnih ustanova. ISEM baza nalazi se u Ministarstvu rudarstva i energetike. Pristup bazi imaju gradovi i opštine kao korisnici.

Ovim aktivnostima Grad Vršac želi da unapredi rad Energetskog menadžmenta, kako bi se potrošnja energenata i vode, u dužem vremenskom periodu, pratila na efikasan način. Na osnovu tih podataka preduzimaće se odgovarajuće mere, kako bi se energetska efikasnost javnih objekata podigla na viši nivo.

Takođe, ovakvi podaci omogućiće da se uradi Program energetske efikasnosti za Grad Vršac, na osnovu kojeg će se namenskim sredstvima dugoročno rešavati problemi sa energetski neefikasnim javnim objektima.

Ostale vesti