Betoniranje korita potoka Mesić u Vršcu, u okviru projekta „Zaštita grada Vršca od poplava" u dužini od 2.597 kilometara započeto je prošle nedelje.