Ispravljene nepravilnosti u Gerontološkom centru u Vršcu

Ispravljene nepravilnosti u Gerontološkom centru u Vršcu

Autor :  avg 07, 2017

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture Zaštitnika građana posetio je decembra prošle godine Gerontološki centar u Vršcu i ustanovio da ne postoji evidencija umrlih lica i protokol povreda, kao i da nedostaje osoblje potrebno za adekvatan rad.

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture uputio je nekoliko preporuka Gerontološkom centru u kojem od njega traži da ispravi nedostatke, ali se obratio i Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite i Ministarstvu zdravlja kako bi se popunila radna mesta koja nedostaju, a koja čekaju saglasnost Komisije za nova zapošljavanja, ali i za dodatna upošljavanja za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u ovoj ustanovi.

U Gerontološkom centru u Vršcu u trenutku kontrole bilo je 105 korisnika, od kojih 72 žene i 33 muškarca.Najveći broj korisnika na smeštaju čine nezavisni – 60 odsto, poluzavisni – 20 odsto i zavisni odnosno ležeći – 20 odsto, 98 korisnika je starosti preko 65 godina, dok je njih sedmoro mlađe. Najstariji korisnici, njih 15, imaju od 90 do 98 godina, dok je Dom u poslednjih deset godina imao korisnike koji su proslavljali 101. i 103.rođendan.

Tim je zaključio da Dom ne vodi Protokol umrlih, već se letalni ishod upisuje u Matičnu knjigu prijema, nekada i bez datuma smrti , dok se ostali podaci ne upisuju. U slučaju smrti korisnika, potvrdu daje domski lekar, a u njegovom odsustvu, smrt korisnika potvrđuje lekar službe hitne pomoći. Tokom 2015. godine bilo je osam smrtnih slučajeva, ali uzrok smrti nije upisan.

U Domu nemaju kapelu, tako da se leš nakon dva sata prebacuje u centralnu kapelu u gradu. Obdukcioni nalaz se ne traži, jer se „radi o hroničnim bolesnicima”. Poseban Protokol se ne vodi, već se podaci upisuju u svesku primopredaje i svesku za fizikalnu terapiju. Od povreda, najčešće su evidentirani prelomi.

Osim nedostatka stručnog kadra za brigu o starima, ukazano je na potrebu drugačijeg utvrđivanja odnosa prema korisnicima lišenim poslovne sposobnosti i dementnim. Tim je utvrdio da je medicinska nega u ustanovi zadovoljavajuća, kao i ishrana i smeštaj.

edavno je Anđelija Kručičanin, v.d. direktora Gerontološkog centra u Vršcu obavestila Zaštitnika građana da je ova socijalna ustanova ispravila sve nedostatke na koje joj je Nacionalni mehanizam za prevenciju torture ukazao. Tako je ustanovljena evidencija umrlih lica koja se vodi u obrascu Protokol umrlih, zatim ustanovljen je Protokol povreda sa evidencijom podataka o okolnostima nastalih povreda.

- Saglašavajući se sa vašom konstatacijom da postojeći broj osoblja nije dovoljan za kontinuirano prisustvo i negu korisnika u cilju zadovoljavanja njihovih potreba, Dom će vam naknadno dostaviti analizu potrebno broja zaposlenih različitih profila, kao što će dostaviti i Ministastvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Međutim, odlukom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih, mi smo limitirani brojem od 46 radnika na neodređeno vreme, tako da u ovom momentu pored potreba za povećanjem broja radnika možemo zahtevati dopunom akta o sistematizaciji prijem još jednog medicinskog tehničara i jednog socijalnog radnika, navela je u svom pismu Anđelija Kručičanin.

Ujedno, v. d. direktorka obavestila je Zaštitnika građana i da u Domu funkcioniše Komisija za prijem, kategorizaciju, smeštaj i otpust korisnika. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, Odeljenje za inspekcijski nadzor, obavestilo je Zaštitnika građana da se prilikom zapošljavanja u državne gerontološke centre mora voditi računa o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme, kao i da zapošljavanje i finansiranje zarada zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih tehničara , ustanove socijalne zaštite Ministarstvo zdravlja  ugovara sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Ministarstvo zdravlja je, pak, odmah po dobijanju izveštaja o radu Gerontološkog centra, naložilo otklanjanje nedostataka koji su uočeni i o tome obavestilo Zaštitnika građana.

U delu preporuke koji se odnosi na saglasnost korisnika koji nije u stanju da formira sopstvenu volju, a nije lišen poslovne sposobnosti, Ministarstvo rada upozorava da propisi nalažu da ustanova za poslovno sposobnog korisnika, koji nije sposoban da trenutno izrazi volju u pogledu saglasnosti na određenu medicinsku meru, zatraži mišljenje nadležnog organa starateljstva, odnosno, centra za socijalni rad.

Organ će po hitnom postupku postaviti privremenog staratelja, radi davanja saglasnosti na medicinsku meru.

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jul 2018 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31