Za osnovce u selu Gudurica već šest godina organizuje se dopunska nastava. Đaci jednom godišnje odlaze na ekskurziju u Sloveniju da usavrše jezik.