Tri miliona dinara za ekonomsko osnaživanje žena na selu
Odštampajte ovu stranicu

Tri miliona dinara za ekonomsko osnaživanje žena na selu

Autor :  avg 01, 2018

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, raspisao je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa: Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu.

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00  dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).

Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 (slovima: tristahiljada) dinara.Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova.

Dodatne informacije dostupne su: OVDE

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"