Vesti

Ivan dr Ivanović novi vd direktor Opšte bolnice Vršac

Ivan dr Ivanović imenovan je za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vršac. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 1996. godine, a završio 2003. godine sa prosekom 9,08. Obavezni staž u trajanju od 12 meseci završio je u Opštoj bolnici u Leskovcu. Takođe, završio je Školu rezervnih oficira na VMA u Beogradu.

Posle položenog državnog ispita zaposio se u Službi hitne medicinske pomoći u Opštoj bolnici Vršac, gde je radio do avgusta 2010. godine. U septembru iste godine zaposlio se na Odeljenju ortopedije i traumatologije OB Vršac. Specijalizaciju iz Ortopedije i traumatologije završio je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu, septembra 2015. godine, sa ocenom 5,00.

Od septembra 2015. godine samostalno radi kao specijalista ortopedije i traumatologije uz konstantna dežurstva i pripravnost kao jedan vid dežurstava. Do sada je obavio oko 300 samostalnih hirurških intervencija.

Učesnik je svih kongresa, kao domaćih tako i u Evropi, sa posebnim osvrtom na sve Workshopove u organizaciji prof. dr M. Mitkovića. Na kongresu “STA 2017” dobio je prvu nagradu za poster “Spoljašnja fiksacija potkolenice SSF-om po prof. dr Mitkoviću”.

Ostale vesti