Alibunar Bela Crkva Plandište Vesti Vršac

MINISTARSTVO: Hitno obaveštenje privrednim subjektima

Ministarstvo privrede objavilo je obaveštenje privrednim subjektima da nastavlja prijem zahteva za izdavanje dozvola za kretanje u periodu od 17 časova do 05 sati ujutru.

Obaveštenje privrednim subjektima

Obaveštamo privredne subjekte da shodno Naredbi o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 40/20) Ministarstvo privrede nastavlja da prima zahteve koji se odnose na izdavanje dozvola za kretanje u periodu od 17 časova do 05 sati ujutru.

Zahtevi se podnose u skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede Broj: 023-00-188/2020-09 od 19. marta 2020. godine, na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to:

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu: javna.preduzeca@privreda.gov.rs

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahtev podnose preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na elektronsku adresu: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Ostali privredni subjekti zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Zahtev – Obrazac dostavljam u prilogu mejla a možete ga preuzeti i na linku: https://pks.rs/vesti/ministarstvo-privrede-nastavlja-prijem-za-dozvole-za-kretanje-2469 kao i druge informacije, Odluke i Uredbe koje se odnose na rad tokom vanrednog stanja.

Ukoliko se dozvola za kretanje traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazoženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Poslodavac je dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi na spisku za izdazdavanje dozvole, izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu od 20 do 05 časova.

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta,sa potpisom odgovornog lica, i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i vremenski period (od – do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Posebno ističemo da su svi zakonski (statutarni) zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) lično, materijalno i krivično odgovorni za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Ukoliko je potrebna dopuna spiskova odnosno traži dozvola za nove radnike – podnosi se novi Zahtev-tabela (bez imena radnika za koje ste već prethodno podneli Zahtev)

Sve primljene zahteve Ministarstvo privrede prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje ceni opravdanost podnetih zahteva. Obzirom na kompleksnost procedure obrade podataka i broj do sada primljenih zahteva mole se svi privredni subjekti da imaju razumevanja u očekivanoj brzini odgovora.

Još jednom ističemo da je obaveza poslodavca da svakom zaposlenom izda radni nalog i to: poslodavac koji ima do 100 zaposlenih dužan da izdaje dnevni radni nalog, dok poslodavac koji ima preko 100 zaposlenih izdaje radni nalog na nedeljnom nivou za svako lice koje se nalazi na spisku za izdavanje dozvole.

  • Dozvole za kretanje koje su već izdate i koje su važile u periodu od 20 do 5 časova ujutru, automatski će važiti i za period od 17 do 5 časova.
  • Samo kompletno popunjeni obrasci će biti uzeti u razmatranje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prilikom provere na terenu prihvatati i radne naloge u elektronskom obliku (skeniran radni nalog na telefonu, tabletu i sl.)

Ostale vesti