Vesti

Najzad se gradi kanalizacija u Pavlišu

Grad Vršac, posle decenija čekanja, odlaganja i lažnih obećanja političara koje nije zanimao interes naroda, konačno započinje obiman projekat izgradnje kanalizacione mreže u Pavlišu. Posle Pavliša, izgradnja kanalizacione mreže planirana je i u Uljmi, gde će se najpre uraditi izgradnja brane u cilju zaštite od poplava. Izbište je sledeće, a sredstva za ovako krupne projekte obezbeđuju se udruživanjem sa Pokrajinskim nivoima vlasti.

Predviđeno je da seoska kanalizacija u Pavlišu bude povezana sa gradskom fekalnom mrežom. Zato će se u prvoj fazi projekta graditi međumesni kanalizacioni vod, koji će ići duž desne strane puta Vršac – Pavliš i dalje do izvorišta. Ukupna dužina buduće fekalne mreže biće 15.137 metara, u koju će biti ugrađene PVC cevi. Biće izgrađene i tri crpne stanice, koje će “gurati” fekalije ka gradu, s obzirom na to da se Pavliš nalazi na nižoj koti.

Izgradnjom kanalizacije još više će se podići standard života u Pavlišu. Već postoji vodovod, gasovod, telefonska digitalna centrala, internet, dva kablovska operatera… To bi trebalo da ohrabri i mlade da ostanu u selu, ali i da se novi doseljavaju, pogotovo što je Pavliš od Vršca udaljen samo tri kilometra.

Grad Vršac je odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke doneo 20. maja ove godine. Komisija za javnu nabavku je poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju objavila na Portalu javnih nabavki, na gradskoj internet stranici, na Portalu Službenih glasila i bazi propisa Republike Srbije.

Ugovor za javnu nabavku radova – Izgradnja kanalizacije upotrebljenih otpadnih voda za naseljeno mesto Pavliš dodeljen je ponuđaču GP “Finnet-Inženjering” DOO Pančevo, koje je nastupilo u konzorcijumu sa “Gradcom Build” DOO Pančevo i GP “Graditelj NS” DOO Novi Sad.

Procenjena vrednost radova je oko 250 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Vršca i na osnovu Ugovora o finansiranju predmetnog projekta o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda, koji je februara ove godine zaključen između Uprave za kapitalna ulaganja APV i Grada Vršca.

O izvođaču radova

Građevinsko preduzeće “Finnet – inženjering” osnovano je 1992. godine i bavi se projektovanjem, izgradnjom i održavanjem hidrotehničkih objekata. Više od dve decenije uspešno projektuju i grade hidrograđevinske objekte, vodovodne i kanalizacione sisteme.

  • Geografski, poslovno, porodično i emotivno vezani smo za teritoriju Južnog Banata. Gotovo 95 odsto naših poslova se izvodi ovde, tu provodimo najveći deo našeg vremena. Skoro sva naša potrošnja vezana je za ovo okruženje i svi naši prijatelji su odavde, kažu u “Finnet – inženjeringu”.

Godinama uspešno sarađuju sa lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i kompanijama, kao što su JP “Direkcije za izgradnju i uređenje Pančevo”, JKP “Vodovod i kanalizacija Pančevo”, JP “GSA Pančevo”, NIS AD Novi Sad, AD “Vojvodinaput- Strabag”, AD “HIP-Petrohemija”, “HIP-Azotara”, Opština Bela Crkva, Opština Alibunar, DOO “OMV Srbija”, “Direkcija za građevinsko zemljište Stara Pazova”, AD “Luka Dunav”, DOO “Holcima Srbija”…

Njihove reference i više o kompaniji možete saznati OVDE.

U Pavlišu i savremeno postrojenje za preradu pijaće vode

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, novembra prošle godine, zajedno sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke NJ.E. Tomasom Šibom svečano je pustila u rad postrojenje za preradu pijaće vode u Pavlišu. Otvaranju su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Zoran Lakićević kao i predstavnici Nemačke razvojne banke.

  • Za Grad Vršac od izuzetnog je značaja završetak fabrike za preradu pijaće vode, a ovu investiciju je JKP Drugi oktobar uspešno završio uz podršku Vlade republike Srbije. Zahvaljujem se i Vladi Republike Nemačke koja je insistirala da Grad Vršac uđe u deo programa koji se odnosi na realizaciju ove velike investicije, rekla je tada gradonačelnica Dragana Mitrović.

Ambasador Nemačke čestitao je svima na uspešnom okončanju ove investicije, ističući da je cilj saradnje da se neposredno poboljšaju uslovi građanima Srbije u procesu evropskih integracija.

  • Mi se oslanjamo na tri cilja, a to su održivi razvoj privrede, efikasno upravljanje i zaštita životne sredine, rekao je Šib u svom izlaganju.

Izgradnjom ovog postrojenja rešen je višedecenijski problem vodosnabdevanja u Vršcu koji se prevashodno ogledao u povećanim vrednostima amonijaka i mangana u pijaćoj vodi. Voda sa izvorišta u Pavlišu, sada se u postrojenju pijaće vode potpuno prečišćava od mangana i amonijaka koji su predstavljali problem.

Kapacitet postrojenja je 200 litara vode u sekundi , plus rezervnih 100 litara, čime je pokriven celokupan kapacitet izvorišta podzemnih voda. Vrednost ove investicije je 6 miliona Evra, a ona je realizovana delom od sredstava koja je JKP “Drugi oktobar” obezbedio iz kreditne linije Nemačke razvojne banke i to čini oko 60 odsto ukupnih sredstava, dok je ostatak obezbeđen putem donacije kroz međudržavni sporazum zaključen između Srbije i Nemačke.

Pored Vršca, iz fabrike vodom snabdevaju se i sela Pavliš i Jablanka, a predviđeno je da se u narednom periodu povežu i sva sela kod kojih za to postoji tehnička mogućnost.

Ostale vesti