Vesti

Održana prva konferencija “Kroz LEADER do partnerstva i lokalnog ruralnog razvoja pladištanskih, vršačkih i belocrkvanskih sela”

Protekle nedelje u Gudurici, održana je prva KONFERENCIJA – Kroz LEADER do partnerstva i lokalnog ruralnog razvoja pladištanskih, vršačkih i belocrkvanskih sela. Na Konferenciji su se učesnici upoznali o LEADER pristupu i izradi Lokalne Strategije LAG-a TAMIŠ – TORONTAL – BRZAVA iz susedne Rumunije i kroz otvorenu diskusiju sa gostima upoznali se sa problemima koji su imali oko realizacije Strategije.

Konferenciju je otvorila predsednica Udruženja SELA PLUS Denijeli Bou, a predsedavao je Miroslav Stupar, član Gradskog veća za privredu Grada Vršca koji je i dao uvodnu reč. Šta je LEADER pristup za razvoj sela prisutnima je objasnio predsednik udruženja LAG-a TAMIŠ – TORONTAL – BRZAVA Joan Jon, iskustva LAG-a iz Rumunije oko izrade i realizacije njihovog prvog Lokalnog strateškog plana prisutnima je prezentovao Duta George programski direktor LAG-a TAMIŠ – TORONTAL – BRZAVA. Posle duže otvorene diskusije definisani su zaključci Konferencije i pravci dalje saradnje.

Konferecija je deo projekta Kroz LEADER do partnerstva i lokalnog ruralnog razvoja pladištanskih vršačkih i belocrkvanskih sela čiji je cilj da kroz javne debate upozna učesnike sa LEADER pristupom i pripremi stanovnike sela za izradu lokalne strategije za razvoj sela koja treba da ubrza razvoj agro biznisa, zanatstva, agro turizma, udruženja, ekologije, socijalne zaštite i infrastrukture u selima Grada Vršca i opštinama Plandište i Bela Crkva a čiju će izradu i realizaciju sprovoditi, Udruženje SELO PLUS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije u okviru programa IPARD za podršku ruralnom razvoju u Srbiji.

Ostale vesti