Vesti

Opozicija priznala da stoji iza pljačke penzionera (VIDEO)

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Grada Vršca dr Predrag Mijatović obratili su se javnosti, posle nesupele konferencije na koju je vršačka opozicija pozvala samo njima podobne medije i na kojoj su bukvalno potvrdili da stoje iza smišljene pljačke vršačkih penzionera.

Nakon što je Ustavni sud Republike Srbije doneo odluku, po kojoj je utvrđeno da je Gradu Vršcu uskraćeno pravo na pravično suđenje u procesu za nepravilno naplaćen samodoprinos za kanalizaciju vršačkim penzionerima, usledilo je donošenje velikog broja prenačujućih presuda od strane Višeg suda u Pančevu koje su se u veoma kratkom roku slile u Gradsko pravobranilaštvo.

Rokovi za protivizvršenje, koje je Grad Vršac dužan da sprovede, su veoma kratki, gde je za sveg 30 dana bilo neophodno sprovesti kompletan postupak za gotovo četiri hiljade predmeta. Kako bi se zaštitio opšti javni interes svih građana Vršca, a budžet Grada od materijalnog gubitka usled nepravovremenih zahteva za protivizvršenje, Grad Vršac je bio prinuđen da angažuje advokatsku kancelariju koja zajedno sa Gradskim pravobranilaštvom radi na pripremi predmeta kako bi se ispoštovali zakonski rokovi.

Advokatska kancelarija angažovana je u skladu sa članom 7. stavom 1. tačkom 14. i podtačkom 1. Zakona o javnim nabavkama gde se između ostalog navodi da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na pravne usluge zastupanja od strane advokata u postupcima pred sudovima ili drugim organima javne vlasti, a što je iskazano i u planu javnih nabavki za 2019. godinu.

Zaključak je, na kraju, da je Grad Vršac poštujući interese svojih građana postupio u skladu sa zakonom i omogućio da se svi postupci sprovedu pravovremeno, kao bi se izbegle bilo kakve posledice po budžet Grada.

Ostale vesti