Alibunar Bela Crkva Plandište Vesti Vršac

Oštre kazne za širenje zaraze

Kršenje mere samoizolacije, koja je naložena svima koji su potencijalno prenosioci virusa korona, biće oštro sankcionisano, najavili su gotovo svi pravnici, ali i vrh države, a posebno velike kazne, zatvor do 12 godina, zaprećen je onima koji prenesu nekome virus i time njegov život dovedu u opasnost.

Krivični zakonik u Srbiji je jasan: Svako ko prekrši za vreme epidemije samoizolaciju biće kažnjen zatvorom do tri godine. Ista kazna zaprećena je i onima koji kršenjem samoizolacije prenesu drugome bolest.

Međutim, šta se dešava sa onima koji prekrše ove mere i prenesu virus nekome čije se zdravlje ozbiljno naruši, ili dođe do smrti?

Prema Krivičnom zakoniku kazne se kreću u rasponu od jedne do 12 godina zatvora. U kojim slučajevima će biti propisano više od decenije zatvora?

Prema odredbama Krivičnog zakonika propisani su teži oblici krivičnih dela protiv zdravlja ljudi za koje su propisane strože kazne. Između ostalog, propisano je da, ukoliko usled izvršenja krivičnog dela prenošenje zarazne bolesti iz člana 249 Krivičnog zakonika, nastupi smrt jednog ili višeg lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dve do 12 godina.

“Blaže kazne” propisane za one koji ne postupaju po zdrastvenim propisima za vreme epidemije.

Prema odredbama Krivičnog zakonika novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, kazniće se učinilac koji izvrši krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije (član 248 KZ),odnosno ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje.

Takođe, kaznom zatvora do tri godine kazniće se učinilac koji izvrši krivično delo prenošenje zarazne bolesti (249 KZ) odnosno ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolest.

Ostale vesti