Vesti Video

“PARAKVAD VŠ” u realizaciji EIDHR-a projekta (VIDEO)

U okviru projekta EIDHR-a„Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ na teritoriji grada Vršca Udruženje “PARAKVAD VŠ” u jednom delu aktivnosti predviđenih ovim projektom održalo je predavanje za učenike osnovnih i srednjih škola. 

Predavanju su prisustvovali i pomogli studenti na romskom јeziku visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ iz Vršca.Predavanje je osmišljeno kao radionica sa kratkim teorijskim delom, edukativnim filmom i razgovorom sa osobama sa invaliditetom u trajanju od jednog školskog časa sa ciljem da se kod dece razvije senzibilitet za osobe sa invaliditetom i da bolje shvate pojam ljudskih prava i (ne)diskriminacije.

Ostale vesti