Vesti

Potpisan Ugovor za dodelu bespovratnih sredstava

Danas je u Novom Sadu potpisan ugovor između Pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, koga zastupa pokrajinski sekretar Predrag Vuletić i Centra za socijalni rad iz Vršca koga zastupa vršioc dužnosti direktora Mirjana Knežević.

Predmet ugovora je dodela bespovratnih sredstava od strane Sekretarijata centrima za socijalni rad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a sve u cilju angažovanja koordinatora za romska pitanja.

U Sektoru za unapređenje položaja Roma Sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, obavljaju se poslovi koji se odnose na implementaciju i primenu strategija za integraciju Roma i realizaciju akcionih planova na teritoriji Pokrajine i između ostalog praćenje osposobljavanja i usavršavanja stručnjaka u oblasti integracije Roma.

Ostale vesti