Kultura Vesti

Promocija monografije Arhitektura rimokatoličkih crkava Vojvodine od 1699. do 1939.

Promocija monografije dr sc Dubravke Đukanović „Arhitektura rimokatoličkih crkava Vojvodine od 1699. do 1939.“ održaće se u petak 21.februara, u sali bioskpa Kulturnog centra Vršac, sa početkom od 18.30.

Promocija se realizuje u saradnji s Centrom za multikulturalni dijalog i regionalizam i Izdavačkim zavodom Forum Novi Sad. Ova opsežna monografija predstavlja sveobuhvatnu sintezu višegodišnjih autoričinih istraživanja rimo-katoličke sakralne arhitekture Vojvodine (multietničke i multikonfesionalne severna pokrajina Srbije) u kojoj se isprepliću tradicije pravoslavne, katoličke, evangeličke i jevrejske religijske arhitekture.

Uz malobrojne srednjovekovne sakralne ostatke te diskontinuitet hršćanskih gradnji u osmanskom razdoblju, dominantan sloj arhitekture onde čine upravo crkve nastale od kraja 17. veka do Drugog svetskog rata u silskoj stratifikaciji baroka, klasicizma, historicizma te retkim primerima secesije i moderne.

Autorka arhitekta dr Dubravka Đukanović obradila je čak 250 crkava, analizirajući ih sa liturgijskoga, stilskog i tipološkog aspekta, tragajući za srednjoevropskim utecajima i ishodištima pojedinih oblika i prostornih rešenja.

Osobita vrednost knjige je hronološko-tipološkim tabelama koje čine preglednu grafičku sintezu glavnih poglavlja knjige. Promocija mađarskog izdanja monografije održava se povodom 21.februara – Međunardonog dana maternjeg jezika.

Knjiga je zajedničko izdanje subotičkog Nacionalnog saveta Mađara, petrovaradinskog Pokrajinskog zavoda za zaštitu kulturnih spomenika i novosadskog Izdavačkog zavoda Forum.

Ostale vesti