Bela Crkva Kultura Vesti

RADOSAVLJEVIĆ: O imenu i datumu rođenja slikara Paje Jovanovića

O čuvenom srpskom, ali slobodni smo ustvrditi i svetskom, akademskom slikaru Paji Jovanoviću (Vršac, 1859 – Beč, 1957), postoji obimna naučna literatura. Međutim, kako u njoj, tako i savremenoj enciklopedistici, postoje brojna razmimoilaželja i nesuglasice vezane za njegovo ime, a naročito datum rođenja. Ovom temom bavio se istoričar iz Crvene Crkve Ozren M. Radosavljević.

  • U želji da damo svoj skromi doprinos razrešenju navedenih dilema, posetili smo Istorijski arhiv u Beloj Crkvi i tamo smo prelistali ” Protokol kreščaemih” Srba za grad Vršac, te našli sledeće: Pod rednim brojem 128 za 1859. godinu stoji da je dana 4. juna 1859. rođen Pavel (Pavle), muškog pola, od roditelja Stefana i majke Ernestine Joanovič (Jovanović). Oboje istočno pravoslavne vere. Otac po zanimanju beše “Kupec” (trgovac). Roditelji su tom prilikom bili bračni, a mesto prebivanja Vršac. Čin krštenja obavio je tri dana docnije, tj. 7.juna 1859. mesni protopresviter Aleksandar Stojanović. Kuma na krštenju beše izvesna gospođa Julijana, supruga Svetozara Stefanovića, trgovca vršačkog, piše Radosavljević.

Dakle, naš Paja rođen je kao Pavle, a datum njegovog rođenja nije 4 jun 1859 (obzirom da je reč o starom računanju), već 16. jun 1859. godine. Isto to se odnosi i na datum njegovog krštenja: nije u pitanju 7. već 19. jun 1859. godine.

  • Rečene nedoslednosti ispravio je, nedavno, dr Nikola Kusovac, blagodareći našoj pomoći, u voluminoznom Matičinom “Srpskom biografskom rečniku” (Novi Sad,Tom 4, 2009, str. 595-598), kao autor opsežne biografske jedinice posvećene ovom našem velikanu, dodao je Radosavljević.

Izvor: FB profil Ozrena M. Radosavljevića

Ostale vesti