Vesti

SKANDALOZNO: Novosadski advokat posle smrti penzionerke naplatio novac od Vršca

Zapanjujuće informacije da su pojedini advokati i posle smrti klijenata tražili izvršenje na teret budžeta Grada Vršca, a po tužbama penzionera za samodoprinos, dobile su konkretnu potvrdu.

Penzionerka V.M. putem svog punomoćnika advokata Branislava Terzića iz Novog Sada tužila je Grad Vršac 06.12.2017. godine. Preminula je 07.06.2018. godine. Advokat Terzić podneo je predlog za izvršenje posle njene smrti, sa instrukcijom da se novac uplati na njegov račun, što je i učinjeno.

Punomoć advokatu prestaje momentom smrti klijenta. Advokat je dužan da o tome obavesti sud. Za pokretanje izvršnog postupka advokatu je potrebna nova punomoć. Takođe, za uplatu na račun advokata, po izvršenju, potrebna je specijalna punomoć overena kod notara.

Da li je advokat Terzić pre smrti klijenta dobio punomoći koje pominjemo i da li je zadržao novac ili ga je prosledio porodici, koja bi na njega imala pravo tek posle ostavinske rasprave, neka utvrde nadležni organi. Isto tako, u slučaju da presuda bude preinačena, što se posle odluke Ustavnog suda dešava u svim ovim slučajevima, porodica nasleđuje obaveze po sudskim odlukama.

Tužiocu ostavljamo da proceni da li u ovom slučaju ima elemenata za krivičnu prijavu, a Advokatskoj komori Vojvodine odluku da li će Terziću i sličnima, jer ovo nije izolovan slučaj, izreći disciplinsku meru suspenzije.

Da podsetimo, od 102 miliona dinara, koliko je prinudnim putem izvršeno iz budžeta Grada Vršca, 2.150 penzionera dobilo je oko 30 miliona dinara, dok je par advokata i izvršitelja zaradilo više od 72 miliona dinara.

Od Tužilaštva i Poreska uprave očekujemo i da proveri sumnju u utaju poreza. Nezvanično, nijedan od advokata koji su učestvovali u ovim slučajevima nije promenio poresku prijavu. Iako su zaradili preko 50 miliona dinara, svi advokati i dalje paušalno plaćaju obaveze prema Državi. Da li je moguće da niko od njih nije pojedinačno naplatio šest ili osam miliona da promeni poresku prijavu i uđe u “knjigaše” ili u sistem PDV?

Javno pozivamo Poresku upravu da pošalje inspekciju svim javnim izvršiteljima iza kojih se kriju advokati angažovati u ovim slučajevima. Izvršitelji su prinudno naplaćivali sredstva iz budžeta, a zatim ih uplaćivali na račune advokata. Da li su naplaćena sredstva uplaćivali na račune advokata prijavljene Poreskoj upravi, ili na neke druge račune kako bi se prikrila stvarna primanja, neka utvrdi inspekcija.

Da advokati znaju da se “zaigraju” sa sistemom dokazuje i slučaj novosadske advokatske kancelarije, koja je u jednom danu u Osnovnom sudu u Vršcu imala više ročišta, jedno za drugim, i na svakom je podnosila zahtev za nadoknadu putnih troškova. Možda su posle svakog ročišta putovali za Novi Sad i vraćali se za Vršac?

Što, pred svedocima u Osnovnom sudu u Vršcu, reče jedan od advokata penzionera zastupnicima Grada Vršca “šta se bunite, ovo je legalna pljačka”.

Autor: Open View doo snosi punu krivičnu i materijalnu odgovornost za ovaj tekst

Ostale vesti