Vesti

Stipendije za studente romske nacionalnosti

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas u Pokrajinskoj vladi 19 ugovora za stipendiranje romskih studenata – budućih vaspitača, koji se školuju na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu.

On je izjavio je da je ovo jedna od lepših akcija koju zajedno sprovode Kancelarija za inkluziju Roma i Visoka škola za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu, budući da pokazuje da je put pune afirmacije romske zajednice ne samo u tome da imaju svoje političke predstavnike već da imaju predstavnike i u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

  • Kada jedna zajednica kreira politiku u kojoj je obrazovanje prioritet, ona se upustila u najozbiljniji projekat afirmacije i izgradnje budućnosti za tu zajednicu, naglasio je Milošević i dodao da je reč o sistemskoj podršci.
  • Samo zajedno možemo kreirati ambijent u kome će puna integracija romske zajednice biti pre svega u sistemu obrazovanja i kulture, a potom, siguran sam, i kada je u pitanju privredno-politička aktivnost, zapravo, sve ono što funkcionalno čini kvalitet multietničkog i demokratskog društva, kazao je Milošević.

Kancelarija za inkluziju Roma pokrenula je 2009. godine inicijativu za osnivanje studijskog programa za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku na Visokoj školi strukovnih studija „Mihailo Palov“ u Vršcu. Time je AP Vojvodina postala jedini region u Evropi gde se program u visokoškolskoj ustanovi sprovodi na romskom jeziku.

Prema rečima direktora Kancelarije za inkluziju Roma Miloša Nikolića, potpisan je sporazum o saradnji sa tri predškolske ustanove i to u Subotici, Kikindi i Somboru.

  • U januaru sledeće godine predškolska ustanova u Subotici zaposliće tri vaspitača, što predstavlja presedan, jer do sada nijedan romski student koji je završio ovu školu nije radio u struci, istakao je direktor Nikolić.

Jelena Prtljaga, direktorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov” u Vršcu, naglasila je da je reč o 11. generaciji studenata.

  • Značajno je očuvanje romskog jezika, naših studenata koji su spona između vrtića i škole a država je svesna te potrebe. Naši studenti imaju bogate vannastavne aktivnosti, pevaju u horu, rade u dramskoj sekciji, rade sa decom sa posebnim potrebema, istakla je Prtljaga.

Predviđeno je da se svake godine upiše deset studenata na budzet i do sada je ukupno upisano 68 studenata. Za studente je obezbeđena stipendija od 6.000 dinara mesečno iz budzeta Kancelarije.

Ostale vesti