Vesti

Studenti iz Holandije na praksi u JKP Drugi Oktobar

JKP Drugi Oktobar, prateći nove trendove i mogućnosti unapređenja sakupljanja i tretiranja otpada, domaćin je studentima zaštite životne sredine i profesorima Wageningen Univerziteta iz Holandije. Cilj njihovog dolaska u Vršac jeste analiza sadašnjeg načina prikupljanja otpada i sagledavanje mogućnosti da se isto unapredi.

  • JKP će u saradnji sa studentima iz Holandije pokušati da analizom trenutne prakse odlaganja otpada na nivou domaćinstava, uspostavi sistem održivog upravljanja otpadom. Cilj ovog projekta je a da se napravi analiza kako bi se identifikovale mogućnosti i ograničenja za održivo razdvajanje, tretman i recikliranje kućnog i zelenog otpada, kao i davanje preporuka koje Drugi oktobar može koristiti za unapredjenje navika domaćinstava kao i upravljanja zelenim i čvrstim otpadom, kaže Nebojša Perić direktor JKP Drugi Oktobar.

Studenti će boraviti u Vršcu u naredne dve nedelje i imaće mnogobrojne susrete sa građanima. Vršiće ankete sa građanima, podeljeni u 5 grupa u različitim reonima grada i okolnim selima. Razgovori i istraživanja će se voditi kako sa radnicima JKP tako i sa građanima. Pitanja i analiza će dati različit uvid sa svih nivoa i pravaca učesnika u kretanju otpada, odnosno problematika će biti biti sagledana iz razičitih uglova sa zajedničkim ciljem, novim, održivim ekološki prihvatljivim, ekonomski isplativim i pravilnim načinom upravljanja otpadom.

  • Ovo je prvi ovakav studiozni pristup ovoj temi jer želimo da neke stvari, probleme i pitanja predupredimo i idemo u susret novim trendovima i izazovima. Predviđene smernice dopuniće morfološku analizu otpada koje smo vršili u proteklom periodu i biće jedna celina koja opisuje trenutno činjenično stanje, ukazuje na moguće probleme, rešenja i izazove koji su pred nama, kaže Perić.

Pored ovog praktičnog dela studenti će posetiti Hemijsko-medicinsku školu, OŠ Jovan Sterija Popović, Gradski muzej, Crkvu Svetog Gerharda, Vršačku kulu i druge znamenitosti Vršca.

Vršački gimnazijalci i studenti Visoke pedagoške škole biće prevodioci studentima iz Holandije u neposrednom kontaktu sa građanima. Oni će obići i vršiti analizu u pet reona u gradu, kao i u selima Veliko Središte, Gudurica, Pavliš i Uljma.

  • Ne sumnjamo u tradicionalan doček i gostoprimstvo naših sugrađana , a mi ćemo se truditi da Vršac predstavimo u najboljem svetlu, i na najbolji način iskoristimo pomoć koja nam dolazi u vidu zaključaka i Studija ove posete, kaže Perić.

Ostale vesti