Vesti

Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede poziva poljoprivrednike da konkurišu za
subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom; pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.ž

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
preduzetnik pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;
0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Više informacija možete pročitati: OVDE

Ostale vesti