Vesti

U Vršcu manje prijava porodičnog nasilja

Vršačkom Centru za socijalni rad prošle godine prijavljeno je ukupno 165 slučajeva porodičnog nasilja, od čega su žene bile žrtve u 129 slučajeva, a muškarci u 36. U prvih šest meseci tekuće godine, Centar za socijalni rad primio je 76 prijava porodičnog nasilja, što je manje nego u istom periodu prethodne godine kada ih je bilo 89. U 59 slučajeva žrtve su bile žene, u 17 slučajeva muškarci, a 4 žrtve bila su maloletna lica, objavila je Televizija Banat.

– To su neki podaci koji nam govore da se broj prijava nasilja u porodici smanjuje, ali moram da primetim da imamo više ponovljenog nasilja u odnosu na raniji period. Imali smo devet ponovljenih slučajeva nasilja, od čega su žene žrtve u osam slučajeva, a u jednom slučaju muškarac. I nije uvek isto lice koje vrši nasilje nad jednom osobom. Nekad se dešava da su nasilnici različita lica – nekad bračni dug, nekad sin, nekad ćerka…, navodi dipl.psiholog Dragica Kostić, rukovodilac tima za borbu protiv nasilja Centra za socijalni rad.

Zahvaljujući novim zakonom definisanim hitnim merama, kao što su udaljavanje nasilnika iz stana na 24h, zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi, i određivanje policijskog pritvora, žrtve su danas mnogo spremnije da prijave nasilje. Uz to, jasno propisani načini postupanja znatno su ubrzali vreme reagovanja nadležnih institucija.

– Prvo ročište zakazuje se u roku od osam dana, ukoliko se mogući činilac ne odazove – poziva se ponovo za osam dana, i u roku od nekih dvadesetak dana žrtva je zaštićena presudom osnovnog suda, na koju je moguće uložiti žalbu, ali ona ne odlaže izvršenje, objašnjava voditelj slučaja u Centru za socijalni rad Uroš Nedić.

Vršac već duži niz godina ima i 24 sata dnevno dostupan Mobilni tim za hitne intervencije, koji je jedan je od retkih u Srbiji i koji finansira lokalna samouprava. Osim toga, tim Centra žrtvama pruža i svu psihološku, pravnu i materijalnu pomoć i podršku u pisanju tužbi, pokretanju postupka razvoda braka, poveravanja ili izdržavanja dece.

Izvor: Televizija Banat

Ostale vesti