Vesti

VSS jednoglasno podržao Cvetu Kajević Grubišić

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 8. oktobra, doneo je odluku o predlogu kandidata za predsednika Osnovnog suda u Vršcu. Jednoglasnom odlukom, kandidat VSS je sudija Osnovnog suda u Vršcu Cveta Kajević Grubišić.

Visoki savet sudstva predlaže jednog kandidata za predsednika suda. Pre utvrđivanja predloga, Visoki savet sudstva pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

Za predsednika suda može biti izabran sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji u sudu istog ili višeg stepena, i koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta sudstva. Sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu. Predsednik suda bira se na četiri godine i može biti još jednom izabran za predsednika istog suda. Vreme na koje je predsednik suda izabran teče od dana stupanja na funkciju.

Ostale vesti