Vesti

Ako imate zemlju, šumu zasadite besplatno

Državna Uprava za šume ponudila je besplatno sadni materijal građanima koji žele da na svojim posedima većim od pet ari zasade drveće, objavila je Uprava, koja je deo Ministarstva poljoprivrede.

  • Građani koji imaju šumsko zemljište sa dokazom o vlasništvu mogu da se obrate najbližem registrovanom šumskom rasadniku i tako prijave za dobijanje sadnog materijala.
  • Za besplatne državne sadnice mogu da se prijave i građani koji imaju poljoprivredno zemljište uz prethodnu obavezu da kod Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede dobiju saglasnost za pošumljavanje.

Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključiće ugovor sa građaninom, po kome će obaveza rasadnika biti da obezbedi sadni materijal i pruži uputstva, a građanina da poštuje uputstva i posadi sadnice na svom zemljištu. Spisak registrovanih šumskih rasadnika kojih u Srbiji ima 55, sa kontaktima, postoji na sajtu Uprave za šume.

Trošak ovakvog, od države podržanog načina sadnje, snosi Budžetski fond za šume Srbije. Pravo na podršku ostvaruje se preko konkursa, na kojima učestvuju pravna lica ili preduzetnici koji imaju registrovane rasadnike.

Ostale vesti