Vesti

Članovi vršačkog Multisektorskog tima prošli prvi novo obuke znakovnog jezika

Osamnaestoro članova vršačkog Multisektorskog tima za prevenciju nasilja prošlo je prvi novo obuke znakovnog jezika.

Članovi vršačkog Multisektorskog tima su predstavnici Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, Osnovnog suda u Vršcu, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Opšte bolnice, Specijalne neuropsihijatrijske bolnice “Dr Slavoljub Bakalović”, kao i predstavnici Policijske stanice Vršac i Centra za prava žena Vršac.

Obuka je organizovana u Centru za za socijalni rad u Vršcu u saradnji sa udruženjem za podršku ženama sa invaliditetom “Iz kruga Vojvodine” i Društvom tumača i prevodilaca za znakovni jezik iz Novog Sada.

Reč je o akreditovanoj obuci koja neophodna u radu sa ženama sa invaliditetom koje su najčešće suočene sa nasiljem.

Realizaciju obuke pomogle su Ujedinjene nacije uz finansijsku pomoć Evropske komisije.

Da podsetimo, Vršac je jedan od sedam vojvođanskih gradova u kome je tokom 2017. godine osnovan Centar za žrtve seksualnog nasilja u zdravstvenim ustanovama.

Centar za žrtve seksualnog nasilja u Vršcu funkcioniše u prostorijama Opšte bolnice Vršac, u posebno opremljenoj prostoriji u kojoj je moguće pružiti neophodne medicinske usluge žrtvama seksualnog nasilja, kao i usluge psihosocijalne podrške.

Centar pruža usluge ženama i devojkama od 15 godina, pa naviše. 

Centar obezbeđuje uključivanje nadležnih službi iz drugih sektora koji rade na rešavanju svakog pojedinačnog slučaja. To su: policija, javno tužilaštvo i Centar za socijalni rad. Istovremeno ukoliko je potrebno moguće je obezbediti i hitno zbrinjavanje žrtve.

Žrtve seksualnog nasilja se za psihosocijalnu podršku mogu obratiti na telefon: 062 867 83 37

Osnovna svrha Centra za žrtve seksualnog nasilja je objedinjavanje svih usluga za žene koje pretrpe seksualno nasilje na jednom mestu i postojanje usluga psihosocijalne podrške (na raspolaganju 24h dnevno, svim danima, bez obzira na vikende, verske i državne praznike), čime se smanjuje rizik od  sekundarne viktimizacije žena.

Zakonska obaveza svakog građanina Republike Srbije je prijavljivanje sumnje na bilo koji oblik nasilja, što je posebno precizirano za slučajeve nasilja u porodici i seksualnog nasilja i odnosi se i na zaposlene u zdravstvenim institucijama kao i na savetnice za pružanje psihosocijalne podrške u Centru za žrtve seksualnog nasilja. 

Ostale vesti