novembar 13, 2019
Vesti

Grad Vršac sufinansira programe i projekte u oblasti poljoprivrede

Grad Vršac raspisao je konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Vršca u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara.

Grad Vršac sufinansiraće programe/projekte iz oblasti poljoprivrede koji doprinose razvoju i unapredjenju: stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarske proizvodnje, vinogradarstva i vinarstva na teritoriji Grada Vršca sa sledećim prioritetima:

• programi/projekti koji su uskladjeni sa Strategijom razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Vršca;

• programi/projekti koji su vezani za zaštitu geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije grada Vršca i predstavljanje na sajmovima;

• programi/projekti koji unapredjuju rad udruženja (nabavka opreme, štampanje propagandnog materijala, organizovanje manifestacija, poboljšanje uslova rada);

• programi/projekti koji predstavljaju inovaciju organske poljoprivredne proizvodnje,edukaciju mladih i žena na selu,kao i drugi projekti/programi koji su obuhvaćeni strateškim razvojem poljoprivrede na teritoriji grada Vršca.

Ceo tekst konkusa možete pronaći OVDE

Ostale vesti