Vesti

Kandidatura sudije Milice Gavrančić pod velikim znakom pitanja?

Redakcija regionalnog informativnog portala EPANCEVO.RS obratila se Visokom savetu sudstva, Ministarstvu Pravde, Višem sudu u Pančevu i Osnovnom sudu u Vršcu sa zahtevom da nam objasne kako se preinačenje presuda po odluci Ustavnog suda, kojom se usvajaju ustavne žalbe Grada Vršca, odražava na uspešnost sudija u parničnom odeljenju Osnovnog suda, odnosno na statistiku o uspešnosti sudija.

Na ovo pitanje smo se odlučili imajući u vidu da je 2018. godine doneto par hiljada presuda, koje su bile pravosnažne, a nakon odluke o usvajanju pomenutih ustavnih žalbi, te iste presude su sada sa suprotnim ishodom. Nažalost, postupci preinačenja teku daleko sporije od tempa kojim su ove presude potvrđivane u Višem sudu u Pančevu.

Posle kandidature sudije Milice Gavrančić za predsednika Osnovnog suda u Vršcu, zabrinuta javnost je uočila statističku anomaliju, koja bitno utiče na karakteristiku kojom se preporučuje za ovu odgovornu funkciju, ali i na druge kandidate.

Sudija Gavrančić je prilikom kandidature predala statistiku iz 2018. godine, u kojoj ona ima par stotina pozitivno potvrđenih presuda od strane Višeg suda u Pančevu, a po tužbama penzionera za samodoprinos.

U međuvremenu, Ustavni sud je zauzeo stav da presude sudije Gavrančić i njenih par kolega nisu održive, pa je Viši sud počeo sa preinačavanjem presuda.

Sudiji Gavrančić je već preinačeno 57 presuda, a isto se očekuje i sa preostalim presudama, kojih je ukupno 334. Da podsetimo i da je čak 104 presude sudija Gavrančić donela nakon jasnog stava Ustavnog suda.

Takođe, do nas je došao podatak da predsednik Osnovnog suda u Vršcu Goran Nikolić sva preinačenja zavodi pod nove brojeve predmeta, tačnije tretira ih kao potpuno nove procese.

Postoji li mogućnost da se meritorni organi tako dovode u zabludu?

Ima li mesta sumnji da se to čini sa namerom da se prikriju loše presude pomenutih parničnih sudija, a samim tim i ekstremno loši zbirni rezultati Osnovnog suda u Vršcu?

Treba li očekivati da Visoki savet sudstva uvede nadzor Osnovnom sudu u Vršcu, koji je lošim presudama naneo ogromnu štetu svim građanima Vršca?

Nastaviće se…

Autor: Open View doo snosi punu krivičnu i materijalnu odgovornost za ovaj tekst

Ostale vesti