Vesti

Održana 45. sednica Skupštine Grada Vršca

U Velikoj sali Gradske kuće danas je održana 45. po redu sednica Skupštine Grada Vršca na kojoj se glasalo o 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalih doneta je Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosfereskih voda.

Svoje obrazloženje na pomenutu Odluku imao je Jovan Knežević, vršilac dužnosti direktora JKP „Drugi oktobar“. Do sada se veliki značaj pridavao na odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, a sada je cilj rešavanje atmosferskih voda za šta su budžetom već predviđena sredstva.

Zatim je razmatrano donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac u kapital Centra Milenium AD Vršac po osnovu duga od 59 miliona dinara. Nakon zakonskog tumačenja ove Odluke od strane v.d. direktora JKP „Drugi oktobar“ i ova Odluka je usvojena.

Usvojen je i Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2020. godinu. Svoje izlaganje na pomenuti Program imao je Miloš Vasić, član Gradskog veća zadužen za resor zaštite životne sredine.

Doneta je Odluka o usvajanju izmene Plana detaljne regulacije Centralne zone Vršca za Trg Zelena pijaca. Razmatran je i usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Vršca za 2020. godinu. Obrazloženje na poslednju tačku 45. po redu sednice Skupštine Grada Vršca imao je Miroslav Stupar, član Gradskog veća zadužen za resor privrede.

Ostale vesti