Vesti

Održana druga obuka iz oblasti palijativnog zbrinjavanja

Član Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu Tatjana Nikolić, kao predavač, učestvovala je na akreditovanoj obuci “Razvoj veština i znanja profesionalaca socijalne zaštite u oblasti palijativnog zbrinjavanja” koja se ovaj put održala u Banji Koviljači.

BELhospice, Centar za palijativno zbrinjavanje, u okviru projekta i saradnje sa Nemačkom agencijom za razvojnu saradnju, organizovao je pomenutu akreditovanu obuku za teritorije gradova: Loznica, Krupanj i Plandište na kojoj je grad Vršac prikazao Primer dobre prakse iz svoje lokalne samouprave.

BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadijumu za koji je prognoza ograničena.

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i porodice, suočavajući se sa problemima koji prate bolesti koje ugrožavaju život kroz prevenciju i otklanjanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Podsećamo da se prethodna obuka iz ove oblasti održala decembra meseca protekle godine na Zlatiboru.

Ostale vesti