septembar 22, 2019
Sportske vesti

Rok za podnošenje godišnjih programa sportskih organizacija za 2020. godinu je 10. jul

Podnošenje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana grada Vršca u oblasti sporta za 2020. godinu moguće je do 10. jula.

Ovlašćeni podnosioci programa su: – Sportski savez Grada Vršca – predlog svog godišnjeg programa i – Sportski savez Grada Vršca – predlog godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na terotoriji Grada Vršca.

Podnosilac predloga godišnjeg programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom godišnjem programu (naziv, vreme trajanja, finansijski iznos traženih sredstava) koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije, 2. predlog godišnjeg programa podnet na utvrdjenom aplikacionom formularu – Obrazac 1, čitko popunjen, jezikom i pismom u službenoj upotrebi i 3. izjavu o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje, na utvrdjenom aplikacionom formularu – Obrazac 7 ( Izjava o partnerstvu treba biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni formular za sve ključne partnere na godišnjem programu)

Sportskom savezu Grada Vršca i organizacijama u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji Grada Vršca, mogu da se dodele sredstva iz budžeta Grada Vršca, na osnovu godišnjeg programa, pod uslovom da ispunjava uslove, odnosno kriterijume predvidjene Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa odnosno projekata kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana Grada Vršca u oblasti sporta („Službeni list Grada Vršca”, broj 07/2018).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 063 255 589 ili slanjem elektronske pošte na sportvrsac@gmail.com

Obrasce možete preuzeti OVDE

Ostale vesti