Vesti

Spinovanje opozicije gura penzionere u propast

Vrščanin Dragan Kragić objavio je u listu Politika, u nekadašnjoj rubrici “pisma čitalaca”, a danas “među nama”, tekst “Rašomonijada sa penzionerskim samodoprinosom u Vršcu”, koji obiluje neistinitim i paušalnim tvrdnjama, a sve je “prekriveno” brojevima dokumenata, kako bi se održao privid njegove namerno kreirane lažne slike.

Kragić je najbolji prijatelj bivšeg predsednika vršačkog suda Dragana Gavrilovića, čiji je sin Darko Gavrilović, kao advokat, na penzionerima zaradio više miliona dinara. Darko Gavrilović je, inače, bio pomoćnik predsednika Opštine Vršac i pravni zastupnik tada društvenog preduzeća Drugi Oktobar, u vreme kada je bivša lokalna vlast vršila pritisak na PIO Fond da uzima novac penzionerima, novac kojim je Drugi Oktobar gradio kanalizaciju.

Vršačka opozicija pronosi Kragićevo pismo po društvenim mrežama kao da je “biblija”, a izbegava da se suoči sa komentarima čitalaca, koje ovaj put objavljujemo.

Svaku opozicionu laž na kraju plate građani koji na nju nasednu

Da podsetimo, posle odluke Ustavnog suda da su sudije Osnovnog suda povredile pravo na pravično suđenje Gradu Vršcu, Viši sudu u Pančevu započeo je proces preinačavanja presuda. Penzioneri i njihove porodice moraće u budžet Grada da vrate ne samo ono što su oni dobili na svoje račune, nego i ogromne troškove koje su od Vršca naplatili njihovi advokati i izvršitelji. Te troškove advokata i izvršitelja opozicija pokušava da predstavi kao “kamate”, što je teška laž.

Primera radi, advokati i izvršitelji, od 100 dinara prinudno naplaćenih iz budžeta Vršca, za sebe su uzeli 70, dok je penzionerima pripalo 30 dinara. Penzioneri sada vraćaju i svoje i ono što su naplatili advokati i izvršitelji. Nažalost, opozicija lažima i dalje javno nagovara penzionere da mrze svoj Grad, tako što izišlja priču o “kamatama”.

Zašto su preinačene presude?

Posle odluke Ustavnog suda da su sudije Osnovnog suda Gradu Vršcu povredile pravo na pravično suđenje, Viši sudu u Pančevu je započeo proces preinačavanja više hiljada loših presuda.

Pri zauzimanju ovakvog stava, Viši sud je imao u vidu da su penzije stečena imovinska prava, te da je član 1. Protokola 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama propisano da svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine i da niko ne može biti lišen svoje imovine, OSIM u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava.

Viši sud konstatuje i da ta odredba ni na koji način ne utiče na pravo države da primenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulisala korišćenje imovine u skladu sa opštim interesima ili da bi obezbedila naplatu poreza ili drugih dažbina ili kazni. Iz navedenog člana proizilazi da je mešanje države u pravo na neometano uživanje imovine dozvoljeno ako je propisano zakonom i ako je u skladu sa javnim interesom.

  • U konkretnom slučaju, s obzirom da odredbe Odluke o uvođenju samodoprinosa za izgradnju kanalizacije Grada Vršca, koje se odnose na penzije, nisu u saglasnosti sa zakonom i da dejstvo Odluke Ustavnog suda kojom su te odluke ocenjene kao nezakonite deluje za ubuduće (ex nunc), da su do objavljivanja Odluke Ustavnog suda dana 27.02.2017. godine sve odredbe odluke o uvođenju samodoprinosa za izgradnju kanalizacije u Vršcu bile deo pravnog poretka, te je obustava penzija tužiocima vršena u skladu sa zakonom i u opštem ineteresu, s obzirom da su sredstva samodoprinosa namenje izgradnji kanalizacije u Gradu Vršcu, a osim toga ograničenje raspolaganja penzionera iznosom 1.30% od penzije koji iznos se izdvajao na ime samodoprinosa je proporcionalan svrsi ograničenja, razuman i opravdan sa stanovišta opšteg, javnog interesa, s obzirom na namenu tih sredstava – izgradnju kanalizacije što je u opštem interesu svih građana Vršca kao korisnika te kanalizacije, a među njima su i penzioneri, konstatovao je Viši sud u Pančevu.

Advokati jesu opozicioni aktivisti!

Advokat Stevica Nazarčić, koji je nedavno gostovao na N1, gde je najavljivao revizije ovih slučajeva i obraćanje Sudu u Strazburu, bivši je visoki funkcioner opozicione Demokratske stranke, koji je u vreme dok je bivša vlast penzionerima uzimala novac za samodoprinos, bio i predsednik Skupštine Opštine Vršac i pokrajinski poslanik.

Nazarčić nije na N1 govorio o novim milionskim troškovima za penzionere, troškovima koje će advokati naplatiti kako god da se sporovi završe.

A, da se političar Nazarčić 2014. godine, ili koju godinu pre toga, bar malo zauzeo da se penzionerima ne uzima novac za samodoprinos, njegove kolege ne bi danas na penzionerima već zaradile više od 70 miliona dinara.

Pogledajte dokaze političkog angažovanja Nazarčića, kako bi ocenili njegovu objektivnost:

Ostale vesti