novembar 15, 2019
Vesti

TUŽBE PENZIONERA ZA SAMODOPRINOS: Koliko su advokati i izvršitelji “brljali”?

Advokat Branislav Terzić iz Novog Sada, posle smrti svoje klijentkinje penzionerke Veronike Milovanov iz Vršca, prinudno je, preko javnog izvršitelja Milice Džaković Bojić, iz budžeta Grada Vršca, naplatio svoja i njena potraživanja, iako je advokatska punomoć, po zakonu, prestala da važi u momentu smrti klijentkinje, o čemu je bio dužan da obavesti i Sud.

Penzionerka Veronika Milovanov, preko punomoćnika Terzića, tužila je Grad Vršac 06.12.2017. godine zbog umanjenja penzionih primanja na konto samodoprinosa za kanalizaciju u Vršcu. Preminula je 07.06.2018. godine.

Viši sud u Pančevu presudio je u korist, tada već pokojne, Veronike Milovanov 04.09.2018. godine. Advokat Terzić je predlog za izvršenje podneo 02.10.2018. godine, sa instrukcijom da se novac uplati na njegov račun, što je izvršiteljka izuzetno efikasno i učinila.

Advokatu Terziću je za pokretanje izvršnog postupka bila potrebna nova punomoć. Takođe, za zahtev da se sredstva uplate na račun advokata, po izvršenju, Terziću je bila potrebna specijalna punomoć klijenta, ili zakonskih naslednika, overena kod notara. Kako je Terzić došao do ovih dokumenata, neka utvrde Tužilaštvo i Advokatska komora Vojvodine.

Viši sud u Pančevu uvažio je Odluku Ustavnog suda u kojoj je konstatovano da je Gradu Vršcu u ovim slučajevima uskraćeno pravo na pravično suđenje, pa je u slučaju pokojne Veronike Milovanov 02.04.2019. godine preinačio svoju presudu.

Porodica pokojne Veronike Milovanov, po preinačenoj presudi, moraće Gradu Vršcu da nadoknadi potraživanja pokojne Veronike, ali i sve što su Terzić i izvršitelj prinudno uzeli iz budžeta, ukoliko su se ostavinom obavezali da prihvataju sva njena potraživanja i dugove.

Da podsetimo, od 102 miliona dinara, koliko je prinudnim putem izvršeno iz budžeta Grada Vršca, 2.150 penzionera dobilo je oko 30 miliona dinara, dok je par advokata i izvršitelja prinudno uzelo više od 72 miliona dinara.

Autor: Open View doo snosi punu krivičnu i materijalnu odgovornost za ovaj tekst

Ostale vesti