septembar 23, 2019
Vesti

U Vršcu održan drugi “Okrugli sto” u okviru projekta “Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje”

Centar za mentalno zdravlje Vršac organizovao je drugi okrugli sto u okviru projekta “Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje”.

Na okruglom stolu bilo je reči o dosadašnjoj realizaciji samog projekta i iskustvima tima CMZ-a vezanih za rad sa korisnicima kuće zaštićenog stanovanja.

U radu i diskusiji su, osim članova projektnog tima, aktivno učestvovali i stručnjaci iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “dr Slavoljub Bakalović” Vršac, pacijenti CMZ-a i korisnici kuće zaštićenog stanovanja .

Da podsetimo, projekat „Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje“ (Deinstituonalization trough protected housing) se realizuje u okviru grant šeme iz sredstava IPA 2013 (organ ugovaranja je Ministarstvo finansija Republike Srbije). Vrednost projekta je 215,699.24 evra, od čega je 90 odsto učešće EU odnosno IPA fonda. Projekat se realizuje tokom 24 meseca, do juna 2019. godine.

Glavni cilj projekta je uspostavljanje uslova za deinstitucionalizaciju pacijenata iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “dr Slavoljub Bakalović” Vršac, kao i unapređenje socijalne inkluzije osoba sa mentalnim poremećajima u Republici Srbiji.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “dr Slavoljub Bakalović” Vršac je 2015. godine uz finansijsku podršku Evropske Unije, osnovala Centar za mentalno zdravlje u Vršcu i do sada uspešno deinstitucionalizovala više od 30 pacijenata.

Projekat “Deinstitucionalizacija kroz zaštićeno stanovanje” je nastavak plana ove institucije, kojim bi se kompletan proces deinstitucionalizacije završio izgradnjom i opremanjem kuće za zaštićeno stanovanje u skladu sa važećim standardima. Najmanje šest pacijenata SBPB “dr Slavoljub Bakalović” Vršac, nakon procene u Centru za mentalno zdravlje, biće otpušteno sa stacionarnog lečenja i postaće korisnici ove kuće.

Važan aspekt projekta je podizanje nivoa svesti stručne i opšte javnosti o specifičnim društvenim izazovima sa kojima se susreću osobe sa mentalnim teškoćama. Stoga je projektom predviđeno održavanje okruglih stolova, kao i edukativnog foruma kako bi šira javnost bila upoznata sa navedenom problematikom.

Posebna pažnja posvećena je rehabilitaciji pacijenata kroz socio i radno okupacioni tretman korisnika, sa ciljem da se poboljša njihovo zdravlje i kvalitet života.

Ostale vesti